Administraţia Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic

Administraţia Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic este un serviciu public de interes local, cu personalitate juridică, finanţat din subvenţii acordate din bugetul local al municipiului Bucureşti şi din venituri proprii, precum şi, după caz, din fonduri de la bugetul de stat.

Administraţia Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic are ca obiectiv de activitate reducerea riscului seismic al construcţiilor existente în Municipiul Bucureşti, în contextul atenuării efectelor unui potenţial cutremur şi acţionează pentru realizarea măsurilor de intervenţie la construcţiile care prezintă niveluri insuficiente de protecţie la cutremure.

Atribuții:

• Elaborează programe de acţiuni pentru punerea în siguranţă din punct de vedere seismic al construcţiilor existente în Municipiul Bucureşti;

• Monitorizează acţiunile de intervenţie pentru reducerea riscului seismic, respectiv: expertizarea tehnică, proiectarea şi execuţia lucrărilor de consolidare;

• Analizează, centralizează şi gestionează informaţiile privitoare la riscul seismic al clădirilor existente în Municipiului Bucureşti;

• Inventariază imobilele existente în Municipiul Bucureşti care prezintă avarii în urma acţiunilor seismice (în baza informaţiilor solicitate de la direcţiile de taxe şi impozite locale ale primăriilor de sector şi instituţiilor de administrare a clădirilor proprietate de stat);

• Programează, pregăteşte, contractează, urmăreşte, execută, decontează şi recepţionează lucrările de intervenţii – consolidare, aferente construcţiilor cu destinaţia de locuintă, în condiţiile legislaţiei în domeniul reducerii riscului seismic al construcţiilor existente;

• Asigură o permanentă legătură cu asociaţiile de proprietari/ proprietarii în vederea aprobării deciziei de intervenţie – consolidare, precum şi centralizarea şi verificarea documentelor acestora necesare demarării procedurilor;

• Întocmeşte, actualizează şi gestionează baze de date cu informaţii privitoare la riscul seismic al clădirilor existente în Bucureşti.

Galerie

Contact

Cum ne puteți găsi

Adresa

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, Bucuresti, Romania

Email Address

office@amccrs-pmb.ro